skip to Main Content

“We weten wel wat we moeten doen maar doen niet wat we weten”.

Waarderen wat is en kijken wat beter kan. Coachen in brede zin vergt veel kennis over persoonlijke ontwikkelingsprocessen en het intensief begeleiden daarvan. Met coaching richt ik mij op de vragen en uitdagingen van leidinggevenden en medewerkers in organisaties. Speciale aandacht daarbij heb ik voor het thema Diversiteit&Inclusie(D&I). Jarenlang heb ik D&I trainingen gegeven in organisaties (ziekenhuizen-universiteiten-accountancy-advocatuur-bedrijfsleven). Die kennis en ervaring neem ik mee in mijn coachings. Een proces dat leidt tot ondersteunen, leren, motiveren en confronteren.

Op zoek naar terugkerende gedragspatronen en opvattingen die uitdagingen in stand houden, werk ik ernaartoe andere mogelijkheden van gedrag en stijl van invloed uit te oefenen. Via coaching maak ik leidinggevenden en medewerkers zo bewust van waarden, normen, opvattingen en patronen van handelen. Het is vervolgens deze herkenning die mogelijkheden tot ander en effectiever gedrag doen ontstaan. Een bewustwording die evenals een nieuw leerproces, een vergroting van het handelsrepertoire faciliteert.

Het tot wasdom brengen van een persoonlijkheid met al haar unieke kwaliteiten en talenten, is wat mij zo ontzettend boeit in coachingtrajecten. Mensen begeleiden in hun zoektocht naar authenticiteit. Een authenticiteit echter wel in verbondenheid met sociale context. Dat laatste vraagt om een bepaalde omgevingssensitiviteit, ik werk met coaching immers vanuit ‘wie wil ik zijn’, naar ‘wat kan ik zijn voor anderen’. Als uitgangspunt daarin geldt uiteraard de werkpraktijk. Middels rollenspel en andere methoden staat de dialoog daarbij altijd voorop.

,,Leren is niets anders dan het ontdekken en erkennen van verschillen. Je leert vooral van uitkomsten die je niet had voorzien of verwacht.”